Зміст

Вступ до аспірантури 2024: основні правила та нововведення

МОН затвердило та оприлюднило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році. Відповідно до якого відбулися певні зміни щодо вступу до аспірантури 2024. Відтепер умовою допуску до вступних іспитів з іноземної мови та зі спеціальності є успішне складання ЄВІ у 2023 або 2024 роках.

Вступники до аспірантури складають ЄВІ одночасно з вступниками до магістратури, а також подають ідентичні документи для реєстрації, як і вступники до магістратури. Тобто, тепер єдиний вступний іспит є обов’язковим для всіх охочих отримати ступінь доктора філософії.

Які іспити необхідно скласти, щоб вступити до аспірантури у 2024? 

Відповідно до Порядку прийому, для вступу на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти всі учасники вступної кампанії до аспірантури складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) – вступне випробування, що поєднує:

 • Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)
 • Тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Зверніть увагу, що без результатів ЄВІ допуск до складання вступних іспитів неможливий. Крім того, запроваджено мінімальні бали єдиного вступного іспиту для аспірантів, де оцінка за тест з іноземної мови та ТЗНК має становити не менше ніж 150 балів за кожний компонент. 

За умови успішного проходження ЄВІ, майбутній аспірант для конкурсного відбору складатиме ще 2 іспити з іноземної мови та зі спеціалізації, а також вступні випробування інших форм (співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій або досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

Тобто, іноземна мова складатиметься двічі, як допуск до іспиту та вступний іспит.

За умови, якщо особа вступає на основі попередньо здобутого ступеня освіти за іншою спеціальністю, закладом вищої освіти можуть бути встановлені додаткові вступні випробування.

Що таке ЄВІ та які його складники? 

Як ми згадували вище, ЄВІ складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Єдиний вступний іспит складають майбутні аспіранти всіх спеціальностей. 

1. Тест загальної навчальної компетентності

ТЗНК має 2 компоненти:

 • вербально-комунікативний
 • логіко-аналітичний

Він містить 27 завдань, серед яких є завдання на заповнення пропусків у мікротекстах та завдання з вибором однієї правильної відповіді. Приклади завдань ТЗНК з розбором є у нашій статті. На проходження тесту відведено 75 хвилин. ТЗНК укладений відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності. Для підготовки до тесту ми радимо скористатися нашим Конспектом ТЗНК підготовки, який складається з 2х частин – теоретичної та практичної. Для повноцінної підготовки до ТЗНК радимо приєднатись до нашого онлайн курсу.

2. Тест з іноземної мови

Тест з іноземної мови також має 2 компоненти та розрахований на вміння читати та використовувати мову. Він містить 30 запитань трьох форм:

 • завдання на встановлення відповідності
 • завдання з вибором однієї правильної відповіді
 • завдання на заповнення пропусків у тексті

На проходження тесту відведено 45 хвилин. Завдання тексту з іноземної мови укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов від 2019 року.

Для підготовки до ЄВІ з англійської мови радимо наш граматичний конспект, який містить “вижимку” граматичних тем, що представлені у програмі МОН. А для поповнення лексичного запасу – “Лексичний мінімум ЄВІ”.

Про результати проходження ЄВІ (кількість набраних тестових балів) абітурієнти дізнаються одразу після завершення тестування. Отримані бали за тест переводяться за таблицею в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Таблиця переведення тестових балів доступна у нашій статті.

Терміни реєстрації на ЄВІ 2024

Відповідно до календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до аспірантури передбачено два періоди реєстрації: 

 • 7 – 29 травня (основна сесія)
 • 17 – 21 червня (додаткова сесія).

Зареєструватися на іспити можна у приймальних комісіях закладів вищої освіти. Зробити це можна особисто або дистанційно. Консультації щодо реєстрації на ЄВІ можна отримати електронною поштою або телефоном, що розміщені на офіційних сайтах ВНЗ.

Пакет документів для реєстрації на ЄВІ в аспірантуру

Для реєстрації необхідно сформувати пакет документів:

 • заповнена заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка з накладеним кваліфікованим електронним підписом (для вступників, що подають документи в дистанційному форматі);
 • документ, що посвідчує особу; 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або документ, що засвідчує відсутність РНОКПП;
 • документ про здобутий рівень вищої освіти або довідка про плановий строк завершення навчання та отримання диплома (для вступників, що не завершили навчання); 
 • фотокартки для документів;
 • медичний висновок 086-3/о (для вступників, що потребують створення особливих (спеціальних) умов іспиту).

Під час заповнення заяви-анкети, вступник повинен вказати населений пункт в Україні або за кордоном, в якому зручно скласти ЄВІ та назву іноземної мови, з якої складатиме іспит. 

Зверніть увагу, що за кордоном існують обмеження щодо кількості зареєстрованих учасників. Якщо в обраному населеному пункті певної країни не буде доступних місць – то цей населений пункт буде недоступним для вибору. Складання ЄВІ за кордоном можливе лише в період основної сесії, додаткова сесія буде організована тільки на території України.

Якщо вступник успішно зареєструвався – на вказану при реєстрації пошту буде надіслано скан-копію екзаменаційного листка. Оригінал зберігається у приймальній комісії. У разі виявлення помилки в екзаменаційному листку необхідно відразу звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, де відбувалася реєстрація.

Для зареєстрованих вступників на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) створено «Кабінет учасника вступних випробувань». Для входу в цей кабінет необхідно використовувати номер екзаменаційного листка та PIN–код, що зазначений в ньому.

Як та де проходять іспити ЄВІ в аспірантуру?

ЄВІ для аспірантів відбуватиметься у формі комп’ютерних онлайн-тестів та проходитиме лише в пунктах тестування. Пункти тестування розташовуватимуться у закладах освіти. Загальна тривалість ЄВІ – 120 хвилин. Інформацію про дату, час та місце проведення іспитів, щодо змін у проведенні тестування або локацій тощо можна дізнатися у «Кабінеті учасника вступних випробувань». В цьому ж кабінеті будуть доступні результати тестування.

Що необхідно мати з собою на іспитах? Для складання ЄВІ обов’язкові: 

 • документ, що посвідчує особу (бажано оригінал);
 • екзаменаційний листок (оригінал);
 • запрошення-перепустка.

Перехресний вступ на аспірантуру 2024

Чи можливий перехресний вступ? Так, у 2024 можливий вступ для здобуття ступеня доктора філософії на основі попередньо здобутого ступеня освіти за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження тестування. За закладом освіти залишається право встановлювати додаткові вимоги щодо вступних іспитів, строків навчання, освітніх компонентів та поєднання різних спеціальностей. Проте варто зважати на те, що деякі спеціальності мають обмеження на перехресний вступ. 

Чи можливий вступ на аспірантуру, якщо ти не склав ЄВІ?

Ні, Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році передбачено правило, що унеможливлює допуск до вступних іспитів у разі непроходження ЄВІ.

Нагадаємо, що успішно складеним ЄВІ вважається лише тоді, коли оцінка за тест з іноземної мови становить не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності – не менше ніж 100 балів. 

ЄВІ складають лише для проходження на бюджетну форму навчання?

Ні. Єдиний вступний іспит складають всі вступники, незалежно від форми навчання, форми фінансування та форми власності університету.

Іноземна мова на аспірантуру складається двічі?

Так, цього року вступники до аспірантури двічі складають тест з іноземної мови. Вперше тест з іноземної мови проходить у межах складання єдиного вступного іспиту, вдруге – у межах складання вступного іспиту з іноземної мови для аспірантів.

Зверніть увагу, що вступники, які підтвердили свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови в закладі вищої освіти, якщо такі сертифікати засвідчують те, що вступник володіє англійською на рівні, не нижчому за рівень В2. В такому разі під час визначення результатів конкурсу такі сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Однак, такі сертифікати не звільняють вступників від складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Водночас просимо звернути увагу на те, що Міністерство освіти і науки готує зміни до Порядку прийому, що стосуватимуться безпосередньо третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Тому, перед реєстрацією та складанням вступних іспитів рекомендуємо консультуватися з приймальними комісіями обраних закладів вищої освіти.

ЄВІ на аспірантуру за кордоном

У 2024 році для забезпечення вступу тих, хто знаходиться за межами країни, буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення ЄВІ, що працюватимуть лише в період основної сесії. Скласти іспит можна в наступних країнах та населених пунктах:

КраїнаНаселений пункт
Литовська РеспублікаКаунас
Португальська РеспублікаЛісабон
Республіка БолгаріяСофія
Республіка ПольщаБидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін
Словацька РеспублікаБратислава
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної ІрландіїЛондон
Федеративна Республіка Німеччина Берлін, Єна, Лейпциг
Французька РеспублікаПариж
Чеська РеспублікаБрно, Прага

Вступні іспити за кордоном проводитимуть за таким самим алгоритмом, як і в Україні, в спеціально обладнаних комп’ютерних центрах. Тестування для учасників ЄВІ за кордоном проводитимуть українськомовні педагоги, що проходили навчання в українських експертів.

Етапи вступної кампанії 2024 на аспірантуру

Вступна кампанія 2024 року матиме дві сесії. З етапами та термінами основної та додаткової сесій можна ознайомитися у наведених нижче таблицях.

Основна сесія

ЕтапТерміни
Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ7 травня – 29 травня 2024
Отримання запрошення-перепустки з датою, часом та місцем проведення тестуваннядо 17 червня 2024
Вступні випробування24 червня – 15 липня 2024
Отримання результатівдо 20 липня 2024

Додаткова сесія

ЕтапТерміни
Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ 17 травня – 21 червня 2024
Отримання запрошення-перепустки з датою, часом та місцем проведення тестуваннядо 26 липня 2024
Вступні випробування31 липня – 14 серпня 2024
Отримання результатівдо 20 серпня 2024

Статті автора

Про автора

Анастасія Болдог
Адміністраторка навчальної частини, укладачка збірників тестів Школи Майбутніх Магістрів, викладачка підготовчого курсу до ЄФВВ з Психології та Соціології

Анастасія Болдог - викладач ЄФВВ з Психології та Соціології у Школі Майбутніх Магістрів та авторка Збірнику тестових завдань для самоперевірки з ЄФВВ.

Усім привіт! Я – Анастасія, людина, яка тільки тим і марить, щоб когось навчити чомусь. Так-так, можна сказати, що це у мене хобі таке ще з юного віку. А точніше, передавати інформацію так, щоб не потрібно було днями-ночами сидіти за книгами й зубрінням.

Свій вчительський шлях я починала викладаючи у школі дітям 6-10 років, паралельно з цим навчилась на факультеті Журналістики та мала ідеєю, що я стану головним редактором мега популярного журналу чи телеканалу. Невдовзі, я почала викладати іноземну мову для студентів. Й оком не встигла мигнути, як наші заняття перетворились на сесії у психолога. Звідки я про це дізналась? Відчула! Ну, після 5-ти років власної терапії важко забути питання, що допомагали впоратися із труднощами.

Трохи розповім тобі про свій шлях, як я почала працювала із терапевтом. Бувши вісімнадцятирічною дівчиною на першу свою офіційну заробітну плату (працювала класним керівником першачків) я собі “купила” сесію із психологом. Роздуми про це кроїлись давно, що мені це потрібно і я цього хочу. Якщо бути чесною, то: запиту у мене не було, мені хотілося підтримки, щоб мене вислухали, почули й зрозуміли. Неймовірно важко було говорити, бути чесною, ловити себе на думці “я живу не своє життя”. Ще гірше було після, усвідомлювати всі свої проблеми. Але той шлях, який мені відкрився після був і є неймовірним. Жити життя усвідомлено, розуміти та підтримувати себе − база, яку на жаль не навчають у школі. Мені захотілося усім розповісти, як це жити без тягарів та у дружбі із собою.

Саме тому, я прийняла для себе по правді радикальне рішення – почати навчатись на курсах, милої нам всім психології. Звичайно, що за декілька місяців ти не станеш спеціалістом, але щоб зрозуміти чи це твоє – цілком достатньо. Після перших курсів – я вже мала 5-х клієнтів, яким була неймовірно рада. Навчати й вчитися, то є моє покликання. Отож, я зібралась із силами та вирішила вступити відразу до двох університетів. Що ж, я вже писала про радикальні рішення, саме так я й потрапила на цей сайт. Отже, у теперішній час я магістрантка Ужгородського національного університету, студентка УІКПТ, викладач у приватній школі та у Школі Майбутніх Магістрів!

Готуючись до вступу, я завантажила наказ із переліком всіх питань, почала розділяти собі дні навантаження на навчання і зіштовхнулась з великою проблемою: де взяти відповіді на всі питання? З чого починати? Куди бігти і як заспокоїтись? Якщо у тебе виникали такі питання, то ти точно знайдеш відповіді тут!

Знайшовши єдину методичку ЄФВВ з психології та соціології, швиденько все повторивши та вивчивши, я успішно склала іспит. Чим завдячую авторці Тетяні Польченко та своїй витривалості й дисципліні. Проаналізувавши свої помилки я зрозуміла, що була не до кінця готова до тестових завдань.

Висновки: мало знати теорію, важливо орієнтуватись у завданнях та звикнути формату тестів. Саме тому я розробила збірник тестових завдань для самоперевірки, що підготує твоє мислення та допоможе структурувати засвоєні знання.

А ще запрошую тебе до себе на заняття для того, щоб познайомитись, розібрати головні питання та проаналізувати розділи з психології та соціології.