Онлайн конспект для підготовки до ЄФВВ з політології та міжнародних відносин

Поточний статус
Не куплено
Ціна
900,00 ₴
Почати
або

Дисклеймер: Представлені в методичці відповіді на задані питання – максимально розкриті, попередньо всебічно ретельно вивчені й відібрані із різноманітних академічних джерел, проте вони несуть лише ознайомлювальний характер. Укладачка та команда Школи Майбутніх Магістрів не дають жодних гарантій, що саме такі формулювання, підходи й класифікації понять будуть використані у предметному тесті. У відповідях на питання зберігається оригінальна орфографія авторів, вказаних в кінці джерел. Даний конспект не є гарантією успішного складання предметного тесту з політології та міжнародних відносин. Укладачка і команда не несуть відповідальності за представлену інформацію, а також за результати складання предметного тесту читачем. У разі будь-яких сумнівів у будь-якій з відповідей закликаємо перевірити інформацію за допомогою академічних джерел, що представлені в кінці конспекту, та/або самостійно знайдених джерел.

Даний конспект є продуктом інтелектуальної праці укладачки та Школи Майбутніх Магістрів. Його копіювання, розповсюдження, купівля в складщину чи перепродаж є незаконним.  Йдемо до створення свідомого суспільства. Борімося з піратством – починаємо з себе.

Рецензія на Методичні рекомендації з підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з політології та міжнародних відносин.

Почнемо з того, що структура Методичних рекомендацій відповідає Програмі предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.22 р. Наданий матеріал структурований аналогічно Програмі предметного тесту з політології та міжнародних відносин ЄФВВ для вступу на навчання на здобуття ступеня магістра.

Для вдалого проходження випробування, яке має форму тесту, необхідними є знання, розуміння та вміння застосовувати отримані знання, здійснювати аналіз та оцінку на підставі отриманих знань.

Методичні рекомендації мають чітку відповідність деталізованій структурі предметного тесту (згідно вище згадуваного Наказу). Таким чином, методичні рекомендації містять відповіді на всі питання, передбачені програмою.

Вступник має можливість визначити необхідну кількість балів, що прагне отримати, через застосування коефіцієнта питомої ваги та визначити рівень розуміння матеріалу за шкалою від А до D. В такий спосіб вступник концентрує увагу на питаннях, які треба або знати, або знати та розуміти, або вміти застосовувати отримані знання. Зазначений підхід дає можливість правильно використовувати отриману інформацію.

Методичні рекомендації охоплюють наступні теми:

1. Історія політичних вчень.

2. Загальна теорія політики.

3. Політичні інститути та процеси.

4. Теорія міжнародних відносин.

5. Зовнішня політика України.

6. Світовий порядок та геополітика.

Кожен може брати теми для більш ґрунтовного та деталізованого вивчення за потребою у відповідності до власного рівня знань або вивчати всі (у разі перехресного вступу).

Методичні рекомендації містять чітку та стислу інформацію за питаннями Програми.

Використання цього видання дає можливість структурувати, конкретизувати та узагальнити необхідну інформацію за Програмою ЄФВВ. Зручне розташування за певними темами полегшує пошук інформації. В методичних рекомендаціях міститься матеріал, отриманий з актуальних джерел зі змістом за вимогами реального часу. Важливо, за потребою деталізації отриманої інформації можна скористатися джерелами зі списку використаної літератури, яка міститься в Методичних рекомендаціях.

Суттєвою перевагою цієї методичної розробки є те, що виклад матеріалу орієнтований саме на тестову форму контрольного заходу.

Отже, Методичні рекомендації з підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з політології та міжнародних відносин є новим та цікавим виданням, яке характеризується практичністю, актуальністю та з необхідністю може бути використано під час підготовки до ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.

Бойко Анжела Іванівна, докторка філософських наук, професорка, викладачка політичної філософії

Курс (Контент)

1 of 2