1.2. Основні категорії психології та соціології.

Теми, які перевіряє цей тест:

1.2.1. Поняття «психіка» та її сутність. Функції психіки: відображальна, регулятивна.
1.2.2. Співвідношення понять «соціальне» і «суспільне».
1.2.3. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» та «індивідуальність».
1.2.4. Біологічні передумови, соціальні умови та чинники психічного розвитку особистості.
1.2.5 Мотиви та мотивація особистості. Потреби, інтереси, переконання, ідеали. Спрямованість особистості.
1.2.6. Цінності та ціннісні орієнтації особистості. «Життєві стратегії».
1.2.7 Самоактуалізація та самореалізація особистості: сутність та риси.