Добірка онлайн тестів для ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки (1й розділ)

Хіт продажу Новинка
  • Практика усіх тем з 1го розділу за Конспектом
  • Авторські тести за програмою МОН
  • Інтерактивний формат проходження
  • Доступ до платформи 24/7

200,00 

Про добірку онлайн тестів

Наша авторська добірка онлайн тестів створена для тих, хто планує вступати до магістратури та складати фахове вступне випробування з економіки і міжнародної економіки в рамках Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на базі бакалавра або предметного тесту з психології та соціології в обраному університеті (на базі магістра або спеціаліста з іншого фаху).

Добірка онлайн тестів розбирає 1й розділ тем та підтем – “Мікроекономіка”. Згідно онлайн конспекту для підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки, яка створена відповідно програми з Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 про затвердження програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування.

Теми, які опрацьовуються у цій добірці онлайн тестів

 

Розділ Тема Підтема
1. Мікроекономіка
1.1 Основи економіки. Ефективність використання ресурсів
1.1.1 Предмет і функції економічної науки. Рівні економічного аналізу. Визначення: Макроекономіка. Мікроекономіка. Мезоекономіка. Мегаекономіка.
1.1.2. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Межа виробничих можливостей (крива трансформації). Альтернативна вартість. Економічна ефективність.
1.1.3. Загальнонаукові методи економічного аналізу. Граничний аналіз. Економічні показники. Номінальні і реальні змінні. Поняття нормативної і позитивної економіки.
1.2. Попит, пропозиція та ринковий механізм.
1.2.1. Попит і закон попиту. Аналіз змін попиту та величини попиту. Нецінові визначники попиту.
1.2.2. Суть та види еластичності попиту. Цінова еластичність попиту і загальний виторг виробника. Економічна інтерпретація значень коефіцієнтів різних видів еластичності попиту.
1.2.3. Пропозиція і закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції та величини пропозиції. Нецінові визначники пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.
1.2.4. Ринкова рівновага. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Надлишок виробника і надлишок споживача. Вплив змін попиту й пропозиції на рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку.
1.2.5. Прямий і непрямий вплив держави на ринкову рівновагу. Наслідки запровадження максимальних і мінімальних цін. Аналіз впливу непрямих податків, дотацій і субсидій на ринкове становище покупців і продавців. Чисті втрати суспільства.
1.3 Теорії поведінки споживача.
1.3.1. Корисність в економічній науці і проблема її виміру. Функція корисності. Сукупна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності блага.
1.3.2. Сутність раціонального вибору споживача. Поняття “рівноваги споживача”. Правило рівноваги споживача за умови споживання набору благ.
1.3.3. Криві байдужості (індиферентності) та їхні властивості. Коефіцієнт граничної норми заміни (заміщення) благ. Карта кривих байдужості.
1.4. Теорія Виробництва і витрат.
1.4.1. Параметри функціонування підприємства як мікроекономічної моделі. Суть виробництва. Технологія виробництва. Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція з одним змінним фактором. Закон спадної граничної продуктивності змінного фактора виробництва. Сукупний, середній та граничний продукт, їхні взаємозв’язки. Стадії виробництва.
1.4.2. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива виробничої байдужості (ізокванта): поняття і властивості. Лінія однакових витрат виробництва (ізокоста). Правило рівноваги виробника.
1.4.3. Економічний і бухгалтерський підходи до визначення витрат виробництва. Явні і неявні витрати виробництва. Економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток.
1.4.4. Постійні, змінні, сукупні витрати виробництва. Середні і граничні витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періодах. Постійний, зростаючий та спадний ефекти масштабу виробництва.
1.5 Ринкові структури. Досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція, олігополія
1.5.1. Сутність ринкової структури. Види ринкових структур.
1.5.2. Суть, ознаки та умови функціонування ринку досконалої конкуренції. Умови рівноваги фірми − досконалого конкурента у довгостроковому і короткостроковому періодах.
1.5.3. Характерні ознаки ринкової структури чистої монополії. Види монополій. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Суспільні витрати від діяльності монополіста. Умови рівноваги монополіста у довгостроковому і короткостроковому періодах.
1.5.4. Характерні ознаки ринкової структури монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція в умовах монополістичної конкуренції. Умови рівноваги виробника у довгостроковому і короткостроковому періодах. Ефективність монополістичної конкуренції. Особливості організації олігопольного ринку. Види олігополій. Економічні наслідки олігополії.

 

Дисклеймер: Ця добірка тестових завдань розроблена з урахуванням програми, встановленої Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022. Метою цих тестових завдань є надання можливості самостійно перевірити свої знання з кожної представленої теми, потренуватись, а також зосередити увагу на темах, які потребують додаткового вивчення.

Ця добірка не гарантує успішного проходження предметного тесту з психології та соціології. Авторка та команда Школи Майбутніх Магістрів не гарантують, що саме такі тестові питання будуть представлені на ЄФВВ, а також не несуть відповідальності за результати, отримані при складанні тесту на основі цього матеріалу. У разі виникнення сумнівів щодо правильності відповідей, ми рекомендуємо перевірити інформацію, використовуючи академічні на основі яких розроблювалися тестові завдання. Джерела представлені в кінці збірника.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Ольга Авдєєва
Авторка методичок для підготовки до ЄФВВ з Економіки та Міжнародної Економіки, ЄФВВ з Управління та Адміністрування, викладачка підготовчих курсів

Привіт! Мене звати Ольга Авдєєва і я економіст-аналітик. Мій загальний професійний досвід більше 20-ти років, а якщо додати роки навчання - то більше 25-ти.

Здається, що “оцифровувати” все навколо я почала ще в дитинстві. Виділяти певні обчислювані характеристики речей, знаходити зв'язки і закономірності, та робити, най іноді наївні, але висновки та прогнози - це виходило само собою і приносило неймовірне задоволення.

І тут треба сказати, що мені пощастило. В нашому місті з'явилася школа, де паралельно з 10-11 класом можна було навчатися на підготовчому курсі відомого економічного університету ім. Плєханова. Що я успішно зробила, і вже через 3 роки після школи отримала свій перший диплом за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”.

Ще до закінчення навчання я приступила до своєї першої роботи, в середньому торговому підприємстві. Робота приносила і достаток і задоволення, обіцяла непогані перспективи, але ж не полишало відчуття, що цього замало.

А все тому, що темою мого першого дипломного проекту було “Аналіз господарської діяльності підприємства”, який я писала на прикладі великої містоутворюючої нафтогазової компанії. Це передбачало не тільки величезну кількість самих різноманітних процесів, що відбувалися всередені і навколо підприємства, а й вагомий вплив діяльності компанії на звичайне буття людей, на стан цілого міста, де вони проживають.

Тож, було прийняте рішення вчитися далі і я вступила в нафтогазовий університет на напрям “Економіка та менеджмент підприємств”

Саме по його закінченню, в далекому 2001 я і почала свою професійну діяльність в ролі економіста, зі сфери будівництва та містобудування. Потім були галузь інвестицій, IT і наразі - медицини та догляду в Німеччині (так, економічні знання - універсальні).

Звісно, щоб рости як спеціаліст та відповідати вимогам реальності, що постійно модернізується, все своє професійне життя я навчалася додатково. З останього і найактуальнішого - це курси з аналітики великих даних та програмування (скоріш за все ви теж їх вже пройшли або пройдете в найближчому майбутньому)

Але, що я можу сказати зараз. А зараз я можу абсолютно точно запевнити - зростання починається з бази, з міцних академічних знань. Вони основа і гарантія “якості” фахівця. І вони ж - його надійний тил і “крила”.

Отримати їх не просто, я знаю, але можна полегшити процес, якщо пам'ятати:

1. Економіка - це завжди про реальне життя, шукайте приклад будь якої теорії, закону або формули саме в ньому.
2. Все складне можна розкласти на більш прості складові, робіть це
3. Багато складних речей мають просте пояснення - не бійтеся простих відповідей на складні питання.

Бажаю вам успіху, любі майбутні колеги!

Детальніше про автора

Найчастіші питання

Як мені допоможе ця добірка тестів в підготовці?

Тести максмально наближені до реального іспиту, вони проходяться в особистому кабінеті на сайті (що схоже за форматом із іспитом ЄФВВ) і в них тестуються теми, що запропоновані МОН для обраного предмету.

Як придбати “Добірку онлайн тестів для підготовки з ЄФВВ до економіки та міжнародної економіки”?

Це можна зробити безпосередньо на цій сторінці. Для цього потрібно натиснути кнопку “Додати в кошик” вгорі цієї сторінки. Після чого оформити замовлення, оплативши товар на сайті за допомогою карти, GooglePay або ApplePay.

Як виглядає добірка онлайн тестів?

215 питань у форматі одиничного вибору із 4 запропонованих варіантів. При виборі варіанту із запропонованих сайт видає статус (правильно-неправильно) і підсвічує правильний варіант (у випадку вибору хибного варіанту).

На скільки я отримаю доступ до проходження тестових завдань?

Доступ до проходження тестів в особистому кабінеті надається на 12 місяців з моменту проведення оплати за продукт.

Чи є відповіді до тестів?

Звісно! Вони відображаються автоматично в інтерактивному форматі: обираєте відповідь – одразу отримуєте результат: вірно/невірно.

Відповіді до тестів надаються з поясненнями?

Ні. Для того щоб отримати детальні відповіді та повноцінну підготовку за конкретними темами, рекомендується придбати Конспект для підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки.

Це тести ЄФВВ минулих років?

Ні. Наші онлайн тести – це авторська розробка наших викладачів для закріплення отриманих у Конспекті знань, що побудовані на темах запропонованих міністерством.

Минулорічні тести є у вільному доступі в інтернеті на освітніх ресурсах.

Цей розділ розглядає усі теми наказу МОН?

Ні. Перший розділ розглядає 5 тем та 19 підтем із розділу “Мікроекономіка”. Вище на цій сторінці можна ознайомитись з ними детальніше.

Чи доступні тести в друкованому форматі?

Ні. Тести доступні для проходження онлайн виключно в особистому кабінеті на нашій освітній платформі.