Добірка онлайн тестів для ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки (3й розділ)

Хіт продажу Новинка
  • Практика усіх тем з 3-го розділу за Конспектом
  • Авторські тести за програмою МОН
  • Інтерактивний формат проходження
  • Доступ до платформи 24/7

200,00 

Про добірку онлайн тестів

Наша авторська добірка онлайн тестів створена для тих, хто планує вступати до магістратури та складати фахове вступне випробування з економіки і міжнародної економіки в рамках Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на базі бакалавра або предметного тесту з психології та соціології в обраному університеті (на базі магістра або спеціаліста з іншого фаху).

Добірка онлайн тестів розбирає 3й розділ тем та підтем – “Економіка підприємства”. Згідно онлайн конспекту для підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки, яка створена відповідно програми з Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 про затвердження програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування.

Теми, які опрацьовуються у цій добірці онлайн тестів
Розділ Тема Підтема
3. Економіка підприємства.
3.1. Основи функціонування підприємства.
3.1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання: сутність та напрями діяльності (маркетингова, управлінська, фінансово-економічна, виробнича, обліково-контрольна, інноваційна)
3.1.2. Види підприємств (за метою і характером діяльності: комерційні та некомерційні; за формою власності: приватні, колективні, комунальні, державні, змішані; за національною належністю капіталу: національні, з іноземними інвестиціями, іноземні, змішані; за масштабами діяльності: великі, середні та малі) та їх об’єднань (асоціація, кооперація, консорціум, концерн, картель, трест, промислово-фінансові групи, холдинги).
3.1.3. Середовище господарювання підприємства: внутрішнє (мікросередовище), проміжне (мезосередовище) та зовнішнє (макросередовище).
3.2. Структура та управління підприємством.
3.2.1. Функції (планування, організація, мотивація, контроль) та методи управління підприємством (організаційні, економічні та соціальнопсихологічні).
3.2.2 Типи організаційних структур управління підприємствами (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична та дивізіональна)
3.2.3. Поняття виробничої структури та соціальної інфраструктури підприємства.
3.2.4. Техніко-технологічна база підприємства та суспільні форми організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, конверсія, диверсифікація).
3.3. Планування діяльності підприємства.
3.3.1. Планування: сутність та різновиди планів підприємства. Стратегічне, тактичне і оперативне планування: сутність та часові межі.
3.3.2. Бізнес-план: визначення та його розділи (резюме; опис продукції (послуг); маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; фінансовий план; оцінка ризиків).
3.3.3. Поняття економіко-математичної моделі та моделювання. Класифікація моделей. Поняття адекватності моделі. Модель “чорної скриньки”. Основні етапи побудови економіко-математичної моделі.
3.3.4. Поняття статистичної залежності між змінними. Суть кореляційного зв’язку. Критерії оцінювання статистичної значущості лінійного зв’язку.
3.4. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.
3.4.1. Основний капітал (необоротні матеріальні активи): сутність, видова структура, знос, амортизація, фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність.
3.4.2. Оборотний капітал (оборотні активи): сутність, видова структура, коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту.
3.4.3. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи: сутність, види та амортизація.
3.4.4. Інновації: сутність, різновиди та інноваційний процес.
3.5. Витрати та результати діяльності підприємства.
3.5.1. Собівартість продукції та кошторис витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).
3.5.2. Ціна на продукцію (послуги): сутність та функції (обліково-вимірювальна, розподільча та стимулююча). Різновиди цін (договірні, вільні, регульовані; роздрібні та оптові).
3.5.3 Дохід та прибуток підприємства (валовий та чистий).
3.5.4. Ефект та ефективність діяльності підприємства: сутність та відмінності.
3.6. Персонал підприємства. Економіка праці.
3.6.1. Персонал підприємства, категорії персоналу. Мотивація персоналу: сутність та методи (економічні і неекономічні).
3.6.2. Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії. Номінальна і реальна заробітна плата. Форми оплати праці.
3.6.3. Соціально-трудові відносини на підприємстві: сутність поняття. Суб’єкти соціально-трудових відносин: держава, роботодавці та наймані працівники.

 

Дисклеймер: Ця добірка тестових завдань розроблена з урахуванням програми, встановленої Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022. Метою цих тестових завдань є надання можливості самостійно перевірити свої знання з кожної представленої теми, потренуватись, а також зосередити увагу на темах, які потребують додаткового вивчення.

Ця добірка не гарантує успішного проходження предметного тесту з психології та соціології. Авторка та команда Школи Майбутніх Магістрів не гарантують, що саме такі тестові питання будуть представлені на ЄФВВ, а також не несуть відповідальності за результати, отримані при складанні тесту на основі цього матеріалу. У разі виникнення сумнівів щодо правильності відповідей, ми рекомендуємо перевірити інформацію, використовуючи академічні на основі яких розроблювалися тестові завдання. Джерела представлені в кінці збірника.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Ольга Авдєєва
Авторка методичок для підготовки до ЄФВВ з Економіки та Міжнародної Економіки, ЄФВВ з Управління та Адміністрування, викладачка підготовчих курсів

Привіт! Мене звати Ольга Авдєєва і я економіст-аналітик. Мій загальний професійний досвід більше 20-ти років, а якщо додати роки навчання - то більше 25-ти.

Здається, що “оцифровувати” все навколо я почала ще в дитинстві. Виділяти певні обчислювані характеристики речей, знаходити зв'язки і закономірності, та робити, най іноді наївні, але висновки та прогнози - це виходило само собою і приносило неймовірне задоволення.

І тут треба сказати, що мені пощастило. В нашому місті з'явилася школа, де паралельно з 10-11 класом можна було навчатися на підготовчому курсі відомого економічного університету ім. Плєханова. Що я успішно зробила, і вже через 3 роки після школи отримала свій перший диплом за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”.

Ще до закінчення навчання я приступила до своєї першої роботи, в середньому торговому підприємстві. Робота приносила і достаток і задоволення, обіцяла непогані перспективи, але ж не полишало відчуття, що цього замало.

А все тому, що темою мого першого дипломного проекту було “Аналіз господарської діяльності підприємства”, який я писала на прикладі великої містоутворюючої нафтогазової компанії. Це передбачало не тільки величезну кількість самих різноманітних процесів, що відбувалися всередені і навколо підприємства, а й вагомий вплив діяльності компанії на звичайне буття людей, на стан цілого міста, де вони проживають.

Тож, було прийняте рішення вчитися далі і я вступила в нафтогазовий університет на напрям “Економіка та менеджмент підприємств”

Саме по його закінченню, в далекому 2001 я і почала свою професійну діяльність в ролі економіста, зі сфери будівництва та містобудування. Потім були галузь інвестицій, IT і наразі - медицини та догляду в Німеччині (так, економічні знання - універсальні).

Звісно, щоб рости як спеціаліст та відповідати вимогам реальності, що постійно модернізується, все своє професійне життя я навчалася додатково. З останього і найактуальнішого - це курси з аналітики великих даних та програмування (скоріш за все ви теж їх вже пройшли або пройдете в найближчому майбутньому)

Але, що я можу сказати зараз. А зараз я можу абсолютно точно запевнити - зростання починається з бази, з міцних академічних знань. Вони основа і гарантія “якості” фахівця. І вони ж - його надійний тил і “крила”.

Отримати їх не просто, я знаю, але можна полегшити процес, якщо пам'ятати:

1. Економіка - це завжди про реальне життя, шукайте приклад будь якої теорії, закону або формули саме в ньому.
2. Все складне можна розкласти на більш прості складові, робіть це
3. Багато складних речей мають просте пояснення - не бійтеся простих відповідей на складні питання.

Бажаю вам успіху, любі майбутні колеги!

Детальніше про автора

Найчастіші питання

Як мені допоможе ця добірка тестів в підготовці?

Тести максмально наближені до реального іспиту, вони проходяться в особистому кабінеті на сайті (що схоже за форматом із іспитом ЄФВВ) і в них тестуються теми, що запропоновані МОН для обраного предмету.

Як придбати “Добірку онлайн тестів для підготовки з ЄФВВ до економіки та міжнародної економіки”?

Це можна зробити безпосередньо на цій сторінці. Для цього потрібно натиснути кнопку “Додати в кошик” вгорі цієї сторінки. Після чого оформити замовлення, оплативши товар на сайті за допомогою карти, GooglePay або ApplePay.

Як виглядає добірка онлайн тестів?

220 питань у форматі одиничного вибору із 4 запропонованих варіантів. При виборі варіанту із запропонованих сайт видає статус (правильно-неправильно) і підсвічує правильний варіант (у випадку вибору хибного варіанту).

На скільки я отримаю доступ до проходження тестових завдань?

Доступ до проходження тестів в особистому кабінеті надається на 12 місяців з моменту проведення оплати за продукт.

Чи є відповіді до тестів?

Звісно! Вони відображаються автоматично в інтерактивному форматі: обираєте відповідь – одразу отримуєте результат: вірно/невірно.

Відповіді до тестів надаються з поясненнями?

Ні. Для того щоб отримати детальні відповіді та повноцінну підготовку за конкретними темами, рекомендується придбати Конспект для підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки.

Це тести ЄФВВ минулих років?

Ні. Наші онлайн тести – це авторська розробка наших викладачів для закріплення отриманих у Конспекті знань, що побудовані на темах запропонованих міністерством.

Минулорічні тести є у вільному доступі в інтернеті на освітніх ресурсах.

Цей розділ розглядає усі теми наказу МОН?

Ні. Перший розділ розглядає 6 тем та 22 підтеми із розділу “Економіка підприємства”. Вище на цій сторінці можна ознайомитись з ними детальніше.

Чи доступні тести в друкованому форматі?

Ні. Тести доступні для проходження онлайн виключно в особистому кабінеті на нашій освітній платформі.