Добірка онлайн тестів для ЄФВВ з психології та соціології (4й розділ)

Хіт продажу
  • Практика усіх тем з 4го розділу за Конспектом
  • Авторські тести за програмою МОН
  • Інтерактивний формат проходження
  • Доступ до платформи 24/7

100,00 

Про добірку онлайн тестів

Наша авторська добірка онлайн тестів створена для тих, хто планує вступати до магістратури та складати фахове вступне випробування з психології та соціології в рамках Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на базі бакалавра або предметного тесту з психології та соціології в обраному університеті (на базі магістра або спеціаліста з іншого фаху).

Добірка онлайн тестів розбирає 4й розділ тем та підтем – “Прикладні аспекти психології та соціології”. Згідно онлайн конспекту для підготовки до ЄФВВ з психології та соціології, яка створена відповідно програми з Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 про затвердження програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування.

Теми, які опрацьовуються у цій добірці онлайн тестів

 

Розділ Тема Підтема
4. Прикладні аспекти психології та соціології
4.1. Особистість як обʼєкт та субʼєкт соціальних відносин.
4.1.1 Соціалізація особистості: сутність, етапи (первинна, вторинна), механізми (адаптація, інтеграція). Субʼєкти (сімʼя, формальні та неформальні групи однолітків) і агенти (освіта традиційні ЗМІ: та нові медіа: інтернет, соціальні мережі) соціалізації. Поняття ресоціалізації
4.1.2 Девіантна поведінка особистості. Поняття та види (позитивна і негативна) девіацій. Суїцидальна та залежна поведінка. Булінг. Мобінг. Ейджизм. Рівні девіантної поведінки: поведінка, що не є схвалюваною іншими, що осуджується іншими, морально негативні прояви і вчинки, делінквентна поведінка, злочинна поведінка, деструктивна поведінка. Соціальні та психологічні чинники девіантної поведінки. Профілактика девіантної поведінки: просвіта, соціальна реклама, корекційні програми, створення ситуації успіху.
4.1.3 Соціальні статуси: поняття та види (офіційний і неофіційний, приписаний і здобутий). Соціальні ролі: поняття та види (активні й пасивні, явні й латентні). Структура ролі за В. Ядовим (когнітивна, афективна, конативна складові). Маргінальність соціальних ролей.
4.1.4 Стать і гендер. Маскулінність. Фемінінність. Андрогінність. Гендерна ідентичність. Кризи гендерної ідентичності. Гендерні стереотипи: поняття та види (традиційні та егалітарні). Гендерна рівність і дискримінація. Сексизм. Фемінізм.
4.2. Особистість у життєвому та професійному просторі.
4.2.1 Гра, навчання, праця як види діяльності. Професійна діяльність: поняття та етапи професіоналізації(професійне самовизначення, професійне навчання, професійна адаптація, професійне становлення, професійна реалізація, завершення професійної діяльності).Мотивація та стимулювання професійної діяльності (за ієрархією потреб А. Маслоу). Професійне вигорання. Поняття професійних криз.
4.2.2 Спілкування як соціально-психологічний феномен. Спілкування як обмін інформацією (комунікативна сторона спілкування). Комунікатор, реципієнт, канал передавання інформації. Комунікативні барʼєри. Спілкування як сприймання, розуміння та оцінка партнерів спілкування (перцептивна сторона спілкування). Механізми міжособистісного сприймання: ідентифікація, соціальна рефлексія, стереотипізація. Каузальна атрибуція. Атитюд як соціальна установка. Спілкування як взаємодія (інтерактивна сторона спілкування)
4.2.3 Конфлікт і конфліктна ситуація. Види конфліктів (внутрішньоособистісний, міжособистісний, внутрішньогруповий, міжгруповий). Рольові конфлікти (гендерно-рольовий конфлікт, конфлікт між сімейними і професійними ролями). Стилі поведінки в конфлікті (суперництво, уникнення, компроміс, співпраця, пристосування). Запобігання (психологічна просвіта, недопущення дискримінації, матеріальне та моральне заохочення, дотримання корпоративної культури) та розвʼязання (досягнення компромісу чи співпраці) конфліктів у різних сферах життєдіяльності
4.2.4. Соціальна організація як формальна група: характеристики, структура, функції організації. Управління. Управлінська діяльність. Лідерство та керівництво. Типологія лідерства. Стилі керівництва (авторитарний, демократичний, ліберальний. Корпоративна (організаційна) культура.
4.2.5 Характеристика і актуальні проблеми сучасної сімʼї (нестабільність шлюбу, зниження народжуваності, матеріальне неблагополуччя). Функції сімʼї (репродуктивна, економічна, виховна, господарсько-побутова, комунікативна, дозвіллєва, сексуальна, рекреативна, психологічного захисту). Види сімʼї: нуклеарна та розширена сімʼя; патріархальна, матріархальна, егалітарна сім‘я; моногамна та полігамію сім‘ї. Шлюб і шлюбні стосунки. Сімейні кризи.

 

Дисклеймер: Ця добірка тестових завдань розроблена з урахуванням програми, встановленої Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022. Метою цих тестових завдань є надання можливості самостійно перевірити свої знання з кожної представленої теми, потренуватись, а також зосередити увагу на темах, які потребують додаткового вивчення.

Ця добірка не гарантує успішного проходження предметного тесту з психології та соціології. Авторка та команда Школи Майбутніх Магістрів не гарантують, що саме такі тестові питання будуть представлені на ЄФВВ, а також не несуть відповідальності за результати, отримані при складанні тесту на основі цього матеріалу. У разі виникнення сумнівів щодо правильності відповідей, ми рекомендуємо перевірити інформацію, використовуючи академічні на основі яких розроблювалися тестові завдання. Джерела представлені в кінці збірника.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Тетяна Польченко
Співзасновниця Школи Майбутніх Магістрів, авторка Методички для підготовки до ЄФВВ з Психології та Соціології

Вітаю! Мене звати Тетяна Польченко, я - практикуюча психологиня, авторка книги про психологічний вплив війни і методички для підготовки до Єдиного Фахового Вступного Випробування з Психології та Соціології.

Перший свій ступінь магістра я отримувала у Франції, у галузі менеджменту. У 2020 році я отримала диплом психолога-консультанта, а в 2023-му - вирішила отримати ступінь магістра і з психології.

Коли я вирішила вступати до магістратури з психології, то виявила, що система освіти в Україні дуже змінилась, що з'явилися ЄВІ та ЄФВВ, невідомі мені раніше слова. Я шукала для себе посібник із відповідями на всі питання, що представленні в програмі згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України, але не існувало жодного подібного посібника. Програма тесту настільки різнобічна й комплексна, що навіть трьох-чотирьох книжок для підготовки було замало. І тоді я почала готуватися самостійно. Сіла робити для себе конспект по кожному з представлених міністерством питань, використовуючи академічні та інтернет-джерела.

Мій конспект перетворився на справжній довідник, бо має розгорнуті й докладні відповіді на кожне з питань, такі, що передають суть понять та процесів. При цьому я старалась подати матеріал в максимально засвоюваній формі. Для себе.

Більш ніж 600 абітурієнтів скористались моєю методичкою, та вступили до магістратури з психології. Мене це неймовірно надихнуло, і я вирішила продовжувати допомагати абітурієнтам готуватись до вступу й у наступних роках! Я постійно навчаюсь й люблю навчати. Для цього пройшла курс Лідерства у Викладанні у Гарварді.

З людьми я працюю вже більше 5 років, починала як коуч особистісного зростання, потім отримала освіту психолога й стала консультувати. Дистанційно вивчала клінічну психологію у Квінслндському університеті. Зараз я є гештальт-терапевткою у навчанні й отримую ступінь магістра. Психологією я захоплювалась з дитинства, мені завжди були цікаві людські психологічні процеси й механізми. Проте суха академічна теорія заходила “туго”, але знати, хто такий Фрейд і Роджерс та базові постулати - це необхідність. Тому я виробила свої власні секрети запам'ятовування матеріалу:

Навчання з інтересом. Якщо мені нецікаво те, про що читаю - я ніколи не запам’ятаю. Я завжди намагаюсь ухопитись хоча б за що-небудь у матеріалі, що могло б стати цікавим та незвичайним.
Засвоєння через емоцію і асоціації. Я прислухаюсь до себе, що я відчуваю з приводу прочитаного? Злість на Конта через те, що він сексист? Жінка в системі, яку описував Конт займає другорядне місце. Запам'ятаю, що він сексист і прихильник патріархату, тому його вчення будувалось на тому, що в основі суспільства - сім'я і церква.
Вчитись, навчаючи. Якщо є можливість розповісти комусь те, що вивчив - то це подвоює шанси на запам'ятовування.

Я бажаю всім вам успіху, вдалого вступу та легкого навчання! Звертайтесь - допоможу!

Детальніше про автора

Найчастіші питання

Як мені допоможе ця добірка тестів в підготовці?

Тести максмально наближені до реального іспиту, вони проходяться в особистому кабінеті на сайті (що схоже за форматом із іспитом ЄФВВ) і в них тестуються теми, що запропоновані МОН для обраного предмету.

Як придбати “Добірку онлайн тестів для підготовки з ЄФВВ до психології та соціології”?

Це можна зробити безпосередньо на цій сторінці. Для цього потрібно натиснути кнопку “Додати в кошик” вгорі цієї сторінки. Після чого оформити замовлення, оплативши товар на сайті за допомогою карти, GooglePay або ApplePay.

Як виглядає добірка онлайн тестів?

138 питань у форматі одиничного вибору із 4 запропонованих варіантів. При виборі варіанту із запропонованих сайт видає статус (правильно-неправильно) і підсвічує правильний варіант (у випадку вибору хибного варіанту).

На скільки я отримаю доступ до проходження тестових завдань?

Доступ до проходження тестів в особистому кабінеті надається на 12 місяців з моменту проведення оплати за продукт.

Чи є відповіді до тестів?

Звісно! Вони відображаються автоматично в інтерактивному форматі: обираєте відповідь – одразу отримуєте результат: вірно/невірно.

Відповіді до тестів надаються з поясненнями?

Ні.
Для того щоб отримати детальні відповіді та повноцінну підготовку за конкретними темами, рекомендується придбати Конспект для підготовки до ЄФВВ з психології та соціології.

Це тести ЄФВВ минулих років?

Ні.
Наші онлайн тести – це авторська розробка наших викладачів для закріплення отриманих у Конспекті знань, що побудовані на темах запропонованих міністерством.

Минулорічні тести є у вільному доступі в інтернеті на освітніх ресурсах.

Цей розділ розглядає усі теми наказу МОН?

Ні. Третій розділ розглядає 2 теми та 9 підтем із розділу “Прикладні аспекти психології та соціології”. Вище на цій сторінці можна ознайомитись з ними детальніше.

Чи доступні тести в друкованому форматі?

Ні.
Тести доступні для проходження онлайн виключно в особистому кабінеті на нашій освітній платформі.