Онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з управління та адміністрування

 • Заняття за програмою МОН
 • Інтерактивні заняття
 • Запис відео-уроків
 • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
 • 3 варіанти оплати на вибір

Про курс

Викладач: Авдєєва Ольга.

Початок курсу: 17.04.2024.

Кількість уроків в курсі: 21.

Тривалість 1 уроку: 90 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 2.

Дні проведення занять: середа, неділя.

Час проведення занять: 19:30-21:00.

Матеріали, які використовуються на заняттях: методичка підготовки до ЄФВВ з управління та адміністрування. Збірник тестів. Авторські презентації.

Матеріали (методичка та тести в PDF форматі з доступом до перегляду на Google Drive) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: вивчення основних термінів, визначеннь, законів тощо з пройденого уроку. Запитання для дискусій на наступному уроці (за темою наступного уроку). Практичні завдання (зі Збірника тестів або аналогічні).

Структура типового уроку: Дискусія на базі домашнього завдання – 25% часу. Теорія (50% часу – читання, демонстрація візуал-матеріалів з акцентуванням на основних моментах, лайфхаки для розуміння та запам‘ятовування, з невеликими «наводящими» запитаннями/дискусіями по ходу урока). 25% – блок для практичних завдань / розборів теста.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: Zoom.

Вартість курсу з Управління та адміністрування 7350 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% оплата, 50% та 33%.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно вартості 2х уроків. Знижки не сумуються з іншими пропозиціями Школи майбутніх магістрів.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

Урок Тема заняття

Пункт за Програмою МОН

1  

Теоретичні основи менеджменту

 • Сутність та функціональні сфери менеджменту 
 • Організація та її середовище в менеджменті
 • Рівні менеджменту в організації 
 • Методи менеджменту: адміністративні; економічні; соціально-психологічні 
 • Сутнісна характеристика підходів:  процесного, системного та ситуаційного

Практика (підходи менеджменту)

Функція планування в менеджменті

 • Визначення планування та його завдання
 • Система планів організації, етапи процесу планування за Р. Акоффом
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5 

1.2.1
1.2.2

2  

 • Визначення і функціональне призначення стратегічного планування
 • Етапи стратегічного планування (вкл. SMART-метод, SWOT, PEST, Матриця Бостонської групи)
 • Управління реалізацією стратегічного плану

Практика (розбір методів стратегічного планування на кейсах-симуляціях)

 

 

1.2.3
1.2.4
1.2.5

3  

Функція організування в менеджменті

 • Функція організування та її місце в системі менеджменту 
 • Організування та організаційна діяльність
 • Делегування повноважень у менеджменті: поняття, елементи процесу делегування, типи повноважень (лінійні, штабні, функціональні)
 • Організаційна структура як результат організаційної діяльності: рівні складності, централізації та децентралізації 
 • Основні елементи та склад організаційної структури управління
 • Типи організаційних структур управління: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична, мережева

Практика (організаційні структури)

 

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
4  

Мотивування як функція менеджменту 

  • Мотивування як процес спонукання себе й інших до діяльності шляхом використання мотивів людини для досягнення особистих цілей
  • Головні поняття мотивування: потреба, мотив, спонукання, стимул, винагорода, цінність 
  • Види мотивування
   Змістовні та процесуальні теорії мотивування 

Практика (теорії мотивування)

 

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
5  

Контролювання як функція менеджменту

  • Контролювання як процес. Умови необхідності контролювання у менеджменті
  • Основні види контролювання
  • Етапи процесу контролювання

Практика (контроль і методи реагування )

 

1.5.1
1.5.2
1.5.3
6  

Інформація і комунікації в менеджменті 

  • Інформація та її види 
  • Вимоги до управлінської інформації  
  • Поняття комунікації, її види та засоби 
  • Перешкоди в комунікаціях 
  • Комунікаційний процес

Практика (інформація і корисні дані)

 

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
7 Управлінські рішення 

 • Управлінські рішення в менеджменті
 • Чинники впливу на процес прийняття управлінських рішень
 • Зміст основних етапів прийняття управлінських рішень (за М. Месконом)
 • Методи обґрунтування та прийняття управлінських рішень

Вплив, влада і лідерство в менеджменті. Стилі керівництва

  • Вплив в менеджменті
  • Форми впливу в менеджменті
  • Влада
  • Форми влади
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.41.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
8  

 • Лідерство
 • Підходи до лідерства
 • Стиль керівництва
 • Класифікація стилів керівництва (за К. Левіним): авторитарний, демократичний, ліберальний

Практика (управлінські рішення і керівництво)

Теоретичні засади маркетингу 

 • Основні поняття та класифікація маркетингу
 • Підходи комерційних організацій до управління маркетингом 
 • Поведінка споживача 
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.82.1.1
2.1.2
2.1.3
9  

Аналіз маркетингового середовища 

 • Поняття маркетингового середовища 
 • Система маркетингової інформації 
 • Комплекс маркетингу та система організації служби маркетингу

Практика (місткість ринку, ринкова частка, сегментація ринку)

 

2.2.1
2.2.2
2.2.3
10 Маркетингова товарна політика 

 • Класифікація товарів 
 • Концепція життєвого циклу товару
 • Розроблення товару 

Практика (життєвий цикл товару)

2.3.1
2.3.2
2.3.3
11  

Маркетингова цінова політика 

 • Процес ціноутворення 
 • Підходи до ціноутворення 

Практика (моделі ціноутворення)

 

2.4.1
2.4.2
12  

Маркетингова політика розподілу

 • Визначення каналів розподілу. 
 • Функції каналів розподілу: стимулювання збуту, встановлення контактів, пристосування товарів, проведення перемовин, організація товароруху, фінансування, прийняття ризиків. 
 • Рівні каналів розподілу: нульовий, однорівневий, дворівневий, трирівневий канали. 
 • Показники каналів розподілу: довжина, ширина. 
 • Визначення стратегії розподілу: інтенсивний маркетинг, вибіркове проникнення, широке проникнення, пасивний маркетинг. 

Практика (канали розподілу)

 

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
13  

Маркетингова політика комунікацій 

 • Комплекс маркетингових комунікацій
 • Характеристика моделі AIDA (модель ефективного звернення до цільової аудиторії): 
 • Чинники, що визначають структуру комплексу стимулювання: тип товару чи ринку; тип стратегії проштовхування товару та стратегія залучення споживача до товару; ступінь готовності покупця; етап життєвого циклу товару.

Практика (життєвий цикл товару, політика ціноутворення, канали розподілу і комунікації)

2.6.1
2.6.2
2.6.3
14  

Теоретичні засади підприємництва 

 • Сутність підприємництва  
 • Основні функції та принципи підприємницької діяльності  

Види підприємництва 

 • Виробниче підприємництво 
 • Торговельне (комерційне) підприємництво
 • Біржове підприємництво
 • Підприємництво у сфері послуг

Підприємництво як форма організації підприємницької діяльності. Види підприємств 

 • Види підприємств за метою і характером діяльності 
 • Види підприємств за способом створення
 • Види підприємств за формою власності майна 
 • Види підприємств за національною належністю капіталу  
 • Види підприємств за технологічною цілісністю і ступенем підпорядкування 
 • Види підприємств за розмірами 
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4 

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

15  

Організація підприємницької діяльності 

 • Обґрунтування і вибір ідеї підприємницької діяльності  
 • Способи створення бізнесу 
 • Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

Планування підприємницької діяльності 

 • Бізнес-планування  
 • Розроблення бізнес-плану
3.4.1
3.4.2
3.4.33.5.1
3.5.2
16  

 • Склад основних розділів бізнес-плану
 • Основні показники ефективності проекту

Практика (розробка бізнес-плану, ч.1 – початок)

3.5.3
3.5.4
17  

Ресурсне забезпечення підприємницької діяльності 

  • Матеріальні ресурси як засоби та предмети праці 
  • Нематеріальні ресурси
  • Трудові ресурси 

Практика (розробка бізнес-плану, ч.2)

3.6.1
3.6.2
3.6.3
18  

 • Фінансові ресурси підприємства
 • Інвестиції в підприємницькій діяльності

Практика (розробка бізнес-плану, ч.3)

3.6.4
3.6.5
19  

Ефективність підприємницької діяльності 

 • Результати підприємницької діяльності 
 • Показники ефективності використання основних засобів  
 • Показники ефективності використання трудових ресурсів  

Практика (розробка бізнес-плану, ч.4)

3.7.1
3.7.2
3.7.3
20  

 • Рентабельність
 • Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності  

Практика (розробка бізнес-плану, ч.5 – завершення)

 

3.7.4
3.7.5

21  

Соціальна відповідальність бізнесу та ділова етика 

  • Соціальна відповідальність бізнесу  
  • Складові соціальної відповідальності 
  • Ділова етика підприємця як система норм і правил моральної поведінки в діловому середовищі. 
  • Відповіді на запитання
3.8.1
3.8.2
3.8.3

 

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Ольга Авдєєва
Авторка методичок для підготовки до ЄФВВ з Економіки та Міжнародної Економіки, ЄФВВ з Управління та Адміністрування, викладачка підготовчих курсів

Привіт! Мене звати Ольга Авдєєва і я економіст-аналітик. Мій загальний професійний досвід більше 20-ти років, а якщо додати роки навчання - то більше 25-ти.

Здається, що “оцифровувати” все навколо я почала ще в дитинстві. Виділяти певні обчислювані характеристики речей, знаходити зв'язки і закономірності, та робити, най іноді наївні, але висновки та прогнози - це виходило само собою і приносило неймовірне задоволення.

І тут треба сказати, що мені пощастило. В нашому місті з'явилася школа, де паралельно з 10-11 класом можна було навчатися на підготовчому курсі відомого економічного університету ім. Плєханова. Що я успішно зробила, і вже через 3 роки після школи отримала свій перший диплом за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”.

Ще до закінчення навчання я приступила до своєї першої роботи, в середньому торговому підприємстві. Робота приносила і достаток і задоволення, обіцяла непогані перспективи, але ж не полишало відчуття, що цього замало.

А все тому, що темою мого першого дипломного проекту було “Аналіз господарської діяльності підприємства”, який я писала на прикладі великої містоутворюючої нафтогазової компанії. Це передбачало не тільки величезну кількість самих різноманітних процесів, що відбувалися всередені і навколо підприємства, а й вагомий вплив діяльності компанії на звичайне буття людей, на стан цілого міста, де вони проживають.

Тож, було прийняте рішення вчитися далі і я вступила в нафтогазовий університет на напрям “Економіка та менеджмент підприємств”

Саме по його закінченню, в далекому 2001 я і почала свою професійну діяльність в ролі економіста, зі сфери будівництва та містобудування. Потім були галузь інвестицій, IT і наразі - медицини та догляду в Німеччині (так, економічні знання - універсальні).

Звісно, щоб рости як спеціаліст та відповідати вимогам реальності, що постійно модернізується, все своє професійне життя я навчалася додатково. З останього і найактуальнішого - це курси з аналітики великих даних та програмування (скоріш за все ви теж їх вже пройшли або пройдете в найближчому майбутньому)

Але, що я можу сказати зараз. А зараз я можу абсолютно точно запевнити - зростання починається з бази, з міцних академічних знань. Вони основа і гарантія “якості” фахівця. І вони ж - його надійний тил і “крила”.

Отримати їх не просто, я знаю, але можна полегшити процес, якщо пам'ятати:

1. Економіка - це завжди про реальне життя, шукайте приклад будь якої теорії, закону або формули саме в ньому.
2. Все складне можна розкласти на більш прості складові, робіть це
3. Багато складних речей мають просте пояснення - не бійтеся простих відповідей на складні питання.

Бажаю вам успіху, любі майбутні колеги!

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?
Цей курс є концентрованою інформацією з дисципліни Управління та адміністрування згідно Програми МОН. Курс співвідноситься з матеріалами рецензованого методичного видання та передбачає можливість самоперевірки через проходження тестів.
Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?
На курсі буде надано максимальний обсяг інформації з дисципліни Управління та адміністрування, з орієнтацією на розуміння (а не заучування!) менеджменту як цілісної логічної практично обгрунтованої системи взаємопов'язаних явищ і процесів.
Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?
Так, ви можете ознайомитися з ними на нашій Інстаграм сторінці у закріплених сторін "Курси". Досвід і результати, досягнуті в практичній роботі, дозволяють мати впевненість в високому рівні викладання і здатності співпрацювати з аудиторією для отримання позитивних результатів.
Як виглядає урок?
Урок триває 80 хв без перерви, з яких приблизно 60 – це виклад основного матеріалу; 20 – робота над домашнім завданням та «Q-A»
Як виглядає домашнє завдання?
Передбачено дві його частини - перша, менша, на вивчення основних термінів, понять, визначень, законів та теорій, розв'язання типових задач. Друга, більша - це тема для дискусії, що стосується теми наступного заняття і до якої мають підготуватися студенти, щоб сумісно дійти до певних висновків, понять, визначень.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?
В такому випадку варто більше тем опрацьовувати самостійно, беручи за основу методичне видання підготовки до ЄФВВ з Управління та адміністрування та проходити відповідні тести. Крім того, уроки будуть містити певну частину формату «Q-A».
Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?
Просити у викладача додаткові джерела для опрацювання з можливістю перевірки якості навчання під час занять.
Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?
Так, заняття буде записане та доступне для перегляду. Ви будете мати змогу пройти інтерактивні заняття та тести, а також самостійно опрацювати матеріал наданий у методичці.
Чи є можливість оплати частинами?
Так. Ми пропонуємо 3 варіанти оплати: 100% оплата, 50% та 33%. Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.
Чи є знижка при 100% оплаті?
При 100% оплаті надається знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно 2м безкоштовним урокам.

Записатися на курс