Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «Школа майбутніх магістрів».

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Школа майбутніх магістрів (через фізичну-особу підприємця Фаткін Ігор Олександрович) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів/матеріалі. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Платформа Школа майбутніх магістрів – набір навчальних матеріалів, що рекламується в мережі Інтернет, та розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для опрацювання навчальних матеріалів та проходження онлайн-курсів на сайті https://magistratura.in.ua (далі – Платформа). Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчальних матеріалів та/або курсу.

1.2. Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.3. Навчальний матеріал – методичні матеріали, презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис тощо, які розміщені на Платформі.

1.4. Тарифи – відомості про ціну навчального матеріалу, курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на веб-сайті Школи майбутніх магістрів, соцмережах чи рекламних матеріалах.

1.5. Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до навчальних матеріалів, курсів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувач до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних навчальних матеріалів, певного онлайн-курсу протягом дії договору (дванадцять місяців), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного навчального матеріалу, визначена на сайті або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного навчального матеріалу та/або курку на умовах, зазначених у розділі 4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем навчального матеріалу та/або курсу, яка вказується на відповідній веб-сторінці Школи майбутніх магістрів, соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно з встановленим Національним банком України курсом валют станом на день оплати.

4.4. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь навчального матеріалу, курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за навчальний матеріал, курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.

4.5. Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача.

4.6. Користувач може отримати знижку на ціну навчального матеріалу та/або курсу. Умови надання знижки на навчальний матеріал та/або курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі навчального матеріалу та/або курсу.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним начального матеріалу та/або курсу через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору (дванадцять місяців).

5.2. Дата початку доступу до навчального матеріалу та/або курсу зазначаються на веб-сайті Платформи чи у рекламних матеріалах.

5.3. Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив  термін доступу, семінар, вебінар, інші елементи навчального матеріалу та/або курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем.

5.4. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги шляхом освоєння навчальних матеріалів, участі в заходах курсу, розміщених на Платформі. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі навчальні матеріали передані Виконавцю згідно з відповідними угодами.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1. Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.1.2. Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи не пізніше дати початку доступу до навчального матеріалу та/або курсу , яка буде оголошена в рекламних матеріалах.

6.1.3. Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн-вебінарів (фідбек-сесій), які можуть надаватися у рамках начального матеріалу та/або курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.

6.2. Обов’язки КОРИСТУВАЧА:

6.2.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до начальних матеріалів та/або курсу будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості навчального матеріалу та/або курсу.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.

7.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.4. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання навчальних матеріалів.

7.5. Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та навчальних матеріалів.

8.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до навчальних матеріалів та Платформи у випадку: – виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею навчального матеріалу та/або курсу в складчину, спільно кількома особами).

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості навчального матеріалу та/або курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір діє до моменту спливу 12 (дванадцяти) місяців від дня початку доступу до навчального матеріалу та/або курсу відповідно до програми. Доступ до Платформи та навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1. невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

10.2.2. у випадках передбачених розділом цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію на сайті Школи майбутніх магістрів https://magistratura.in.ua. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

11.3. Погоджуючись з цією Публічною офертою, Користувач надає право Виконавцю надсилати Користувачу електронні листи щодо участі в опитуванні користувачів, поставити запитання з метою покращення поточного чи перспективного вмісту. Така інформація може бути використана для покращення сайту і кращого розуміння потреб користувачів. Будь-яка інформація, яка отримується під час таких опитувань, не передаватиметься третім сторонам, за винятком узагальненої форми без розкриття особи Користувача.

11.4. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

12.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець

Фаткін Ігор Олександрович

Адреса: м. Київ, Україна

Електронна пошта info@magistratura.in.ua