Про автора

Анжела Бойко
Рецензентка методички для підготовки до ЄФВВ з Політології та Міжнародних відносин, викладачка підготовчого курсу

Доктор філофських наук, професор Бойко Анжела Іванівна, чий досвід науково-педагогічної діяльності налічує 31 рік.

Анжела Іванівна автор єдиної в Україні освітньої програми «Політична філософія», що реалізується на освітніх рівнях – бакалавр, магістр, доктор філософії з 2007 року до тепер. Всі рівні мають акредитацію (освітньо-науковий рівень відмічено «зразковою» акредитацією.
Член науково-методичної комісії при МОН України з розробки стандартів вищої освіти.

Експерт з акредитації освітніх програм зі спеціальностей 033 Філософія та 052 Політологія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 28 січня 2020 р.)

Експерт Національного фонду досліджень України.

Проходила стажування в Земайтія коледжі (Литва), Вища лінгвістична школа (Ченстохова, Польща), Університет Тюбенгена імені Еберхарда та Карла (Німеччина), Університеті Мельтепе (Стамбул, Туреччина)
Керівник наукової теми: «Гуманітарні аспекти національної безпеки держави».

Координатор проекту (регіональний рівень) ІФА zivik №КP-068/21 (UKR) – „Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні „Мир у цифровий час” за кошти МЗС Німеччини.

Член Асоціації дослідників вищої освіти з 2017 року.

Голова ГО «Центр соціальних комунікацій» (з 2016).

Заступник голови ГО Черкаське відділення «Соціологічної Асоціації України».

Академік Академії наук вищої школи України з 2016.

Академік Академії Політико-правових наук України з 2017
Член ГО «Прогресильні» з 2023.

Анжела Іванівна: "На мою думку, політична сфера життя – одвічна. Як і феномен влади. Політика може набувати різні форми та тлумачення, але буде завжди. Політика про мистецтво управляти та розвивати. Для цього потрібно знати ЯК управляти (технології) і для ЧОГО (сенси). Саме такі принципи лежать в основі політичної філософії. Для якісного функціонування політичної сфери потрібен особливий тип мислення. Тому навчання спрямовується не на механічне оволодіння сумою знань, а на здатність приймати та реалізовувати креативні та нестандартні рішення в умовах невизначеності.
При вивченні Політології та Політичної філософії важливе навчання через реальні кейси актуального сьогодення із залученням необхідної для аналізу теоретичної бази. Тому важливо в кожному теоретичному блоці бачити ЯК це є в теорії, як було в минулому і як це відбувається саме зараз. В політології є події минулого, але немає минулого часу. Для вільного орієнтування в морі понять та категорій важливим є контекст події та політичні актори. Політичне мислення завжди об’ємне та проєктне. За кожної темою стоїть проблема, яку потрібно вирішити так, яку до вас ніхто не вирішував)".

Продукти викладача